Bestuur

Het bestuur van Wase Werkplaats zorgt voor een rendabel bedrijfHet bestuur van Wase Werkplaats heeft als taak het bedrijf te laten renderen op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak.

Goed bestuur is voor Wase Werkplaats hét middel om onze doelstellingen en onze visie te realiseren. Het betekent op een evenwichtige manier aandacht besteden aan alle belanghebbenden:

  •  klanten en leveranciers,
  •  medewerkers en leidinggevenden,
  •  partners en financierders,
  •  en de maatschappij,

en wordt gewaarborgd door de werking van meerdere organen.

Vrijwillige bestuurders

Onze vrijwillige bestuurders zetten zich met hart en ziel voor onze organisatie in.

Samen met hen werken wij aan de realisatie van onze missie en visie.

We streven naar een financieel gezond bedrijf met een duidelijke sociale en maatschappelijke doelstelling: samen maken wij mensen sterker.

Voorzitter Dirk Van Esbroeck leidt de bestuursvergaderingen.

De volgende personen ondersteunen hem daarbij:

  •  ondervoorzitter Eddy Van Gerrewey
  •  penningmeester Marleen Hoste
  •  secretaris Mark Schouppe